Selaimessasi täytyy olla JavaScript tuki

Luken julkinen videokanava (33 videota)

Kolarctic introduction

EU-rahoitteisessa Kolarctic ENPI ohjelman lohi-hankkeessa yhdistettiin Norjan, Venäjän ja Suomen pohjoinen osaaminen niin lohen ekologisessa tietämyksessä kuin geneettisten menetelmien osaamisessa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos vastasi näytteenoton järjestämisestä Norjassa, kalastajien ohjeistamisesta, kerätyn biologisen aineiston analysoinnista, lukuisten tutkimusraporttien laadinnasta sekä kalastuksen dokumentoinnista sekä lohenpyyntiä kuvaavien videoiden tuottamisesta. Turun yliopiston Kevon tutkimuslaitoksen lohigeneetikot yhdessä Norjan merentutkimuslaitoksen kanssa tekivät geneettiset analyysit muutamalle kymmenelle tuhannelle lohelle ja siten mahdollistivat eri kantojen vaellusaikojen ja -alueiden salojen selvittämisen.

7.11.2014

Katsontoja 1 288